Máy thu DGPS CHC B20

Liên hệ

Tải báo giá

Xem nhanh

Thiết bị DGPS CHC B20 cung cấp độ chính xác định vị thời gian thực < 1m ổn đinh, tốc độ truyền dữ liệu nhanh (1Hz đến 20Hz) và cung cấp dữ liệu xuất 1 PPS  và đồng bộ được với các thiết bị và phần mềm đo sâu hoặc định vị khác.