Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Hệ thống RTK

Thiết bị bù sóng

Liên hệ

Thiết bị bù sóng TSS DMS Cung cấp các giá trị Roll , Pitch, Yaw, Heave độ chính xác cao phục vụ cho công t...