Thiết bị đo sâu

Thiết bị bù sóng

Đo vận tốc sóng âm

Đo triều ký tự động

Side Scan Sonar

Đo địa tầng Sub-Buttom

Đo cường độ từ trường

Giải pháp

Thiết bị DGPS

Hệ thống RTK

Hệ thống RTK

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK V30 Mô tả: Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số chuyên dùng trong công tác: - Kh...

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK V90 Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số GNSS RTK V90 – Hi-Target chuyên dùng trong công...

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK Trimble R8s Ứng dụng : lập lưới khống chế độ chính xác cao, khảo sát / định vị thi ...

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK CHC i80 Mô tả: Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số chuyên dùng trong công tác: - Kh...

Liên hệ

Máy định vị vệ tinh 02 tần số GNSS RTK CHC X91 Mô tả: Máy định vị vệ tinh (GPS) 02 tần số chuyên dùng trong công tác: - Kh...