Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy). Hãng Proceq- Thụy Sỹ

28,500,000 VND

Tải báo giá

Xem nhanh

Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy)
Model Type N, Code N34 / Hãng Proceq- Thụy Sỹ.