Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy) C380 - Hãng Matest (Italya)

12,000,000 VND

Tải báo giá

Xem nhanh

Thiết bị thử độ cứng bê tông (Búa bật nẩy)
Model C380 / Hãng Matest- Italy.