Thiết bị Side Scan Sonar JW Fishers 100K/600K/1200K

Liên hệ

Tải báo giá

Xem nhanh

  • Quét hình ảnh đáy hồ, đáy sông, đáy biển hiển thị hình ảnh địa vật 2 chiều
  • Chi tiết sắc nét độ phân giải cao tìm kiếm các mục tiêu nhỏ, mềm
  • Tìm kiếm các xác tàu gỗ cũ, mảnh vỡ, lưới
  • Các ứng dụng trong quân sự, hỗ trợ thợ lặn cứu hộ, tìm kiếm xác tàu máy bay lớn
  • Theo dõi các đường ống