Thiết bị Side Scan Sonar EdgeTech 4200

Liên hệ

Tải báo giá

Xem nhanh

  • Khảo sát đường ống, cáp ngầm, khảo sát địa chất vật lý, khảo cổ học
  • Ứng dụng trong khảo sát địa chất, khảo sát thủy văn, tìm kiếm trục vớt
  • Có tính ổn định và độ bền cao. Bền bỉ dễ sử dụng lắp đặt