Thiết bị đo địa tầng EdgeTech 3200XS

Liên hệ

Tải báo giá

Xem nhanh

  • Dễ dàng cài đặt và hoạt động, thích hợp cho khảo sát nước nông
  • Kết hợp với phần mềm Hypack ứng dụng trong khảo sát địa chất điều tra  tai biến địa tầng
  • Khảo sát nạo vét tuyến, có khả năng thâm nhập cao vào đất, cát sét và đất bùn