Máy toàn đạc điện tử Leica TS02 Plus

Liên hệ

Tải báo giá

Xem nhanh

Leica FlexLine TS 02 Plus là dòng máy cao cấp, chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới, kết hợp bàn phím số và Bluetooth® Wireless. Bộ nhớ trong: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo, thẻ nhớ 1 GB