Bản đồ dẫn đường ô tô Garmin VietnamStreetMap

600,000 VND

Tải báo giá

Xem nhanh

Phần mềm dẫn đường GarminStreetMap (bản đồ dẫn đường trên bộ) và GarminMarineMap (bản đồ dẫn đường hàng hải) chuyên dùng cho các thiết bị cầm tay và thiết bị dẫn đường ô tô của hãng Garmin tại Việt Nam.